નદી, સમંદર ને તોફાન

waves.jpg 

તારા તોફાનને તારા ઉંડાણને,

કોણ સમજે સમંદર, કિનારા વગર

અમર પાલનપુરી

કહો નાચતી ઝૂમતી કયાં જતે?,

સમંદર ન હોત નદી કયાં જતે?

જલન માતરી

બનાવટને નકલ દુનિયામાં, પાંગરતી નથી હોતી,

કે નકશાના સમંદરમાં, કદી ભરતી નથી હોતી.

‘મરીઝ’

કયારેક એક બુંદમાં સાગર મળી ગયો,

કયારેક સાત સાગરે પ્યાસા રહી ગયા.

સાગર નવસારવી

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: